Organic Honey // מכוורת בוטיק

הקמת אתר מסחר ותדמית למכוורת הבוטיק שמורת צוף המציעה את הדבש האורגני שלה ותוצריו למכירה אונליין. עיצוב האתר – סטודיו מיטל רטיג.

אתר דבש אורגני

אתר דבש אורגני

אתר דבש אורגני

Weitere Projekte